Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ

Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει την πρόσληψη δύο (2) ατόμων ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Μ.Ε. (JCB & Γκρέιντερ) και ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων Φορτηγών, με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τεσσάρων(4) μηνών, για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας, της Πυροπροστασίας και της Τεχνικής Υπηρεσίας. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων διαρκεί έως και την Τετάρτη 26 Μαΐου 2021.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ