Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ

Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΥΕ Σχολικών Καθαριστών/στριών με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης  έως και 30/6/2021, για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διασποράς του κορωναϊού COVID-19 στις Σχολικές Μονάδες του Δήμου Καρπενησίου . Η περίοδος υποβολής αιτήσεων διαρκεί έως και την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2021.

 Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων ενημερώνουμε τα εξής:

  • Η έκδοση του Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης πραγματοποιείται ηλεκτρονικά από τη διαδρομή: www.gov.gr:  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ – ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΩΔΙΚΩΝ TAXISNET ΣΥΝΔΕΣΗ
  • Η έκδοση της Βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας πραγματοποιείται ηλεκτρονικά από τη διαδρομή: ΑΑΔΕ Μόνιμη Κατοικία Βεβαίωση Κατοικίας Ειδικής Χρήσης /ΑΑΔΕ Είσοδος στην Εφαρμογή Εισαγωγή Κωδικών TAXISNET Είσοδος Εκτύπωση Βεβαίωσης Κατοικίας Ειδικής Χρήσης Εκτύπωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ