Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού για τις ανάγκες της Πυροπροστασίας

Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων έως πέντε (5) ημερομίσθια για το μήνα Ιούνιο 2022 για τις ανάγκες της Πυροπροστασίας.  Η περίοδος υποβολής αιτήσεων διαρκεί έως και την Παρασκευή  17 Ιουνίου 2022 στις 15:00μ.μ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ