Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού

Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει την πρόσληψη ενός ατόμου ειδικότητας ΠΕ Νηπιαγωγών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου χρονικής διάρκειας έως δύο μήνες για τη λειτουργία του Προγράμματος «Καλοκαιρινή Απασχόληση  παιδιών. Υποβολή αιτήσεων έως και την Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ