Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού

Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, τριών (3) Χειριστών ΜΕ για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ