Ανακοίνωση πρόσληψης Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ενός ατόμου ειδικότητας ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ για την υλοποίηση της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» περιόδου 2017-2018, συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι από 1/3/2018 έως και 12/3/2018.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ