Ανακοίνωση πρόσληψης εργατικού προσωπικού

Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει την πρόσληψη δύο (2) Εργατών Γενικών Καθηκόντων για διάστημα έως και πέντε (5) ημερομίσθια το μήνα Οκτώβριο έτους 2020 για κάλυψη πρόσκαιρων  και μικρής διάρκειας αναγκών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους από την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου μέχρι και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2020 στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Καρπενησίου: info@karpenissi.gr ή grammateia@0716.syzefxis.gov.gr  καθώς και στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δ. Καρπενησίου Ύδρας 6 Προφήτη Ηλία Καρπενησίου.

Τα έντυπα της αιτήσεως και της υπεύθυνης δήλωσης είναι αναρτημένα στην παρούσα ιστοσελίδα του Δήμου Καρπενησίου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ