Ανακοίνωση πρόσληψης Εργάτη

Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει την πρόσληψη ενός ατόμου ειδικότητας ΥΕ Εργάτη Γενικών Καθηκόντων μέχρι και πέντε (5) ημερομίσθια για τον μήνα Δεκέμβριο 2018. Υποβολή αιτήσεων έως και την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΝΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ