Ανακοίνωση πρόσληψης Ειδικού Συμβούλου

Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει την πρόσληψη ενός Ειδικού Συμβούλου απόφοιτου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Πολιτικού ή Αρχιτέκτονα Μηχανικού. Υποβολή αιτήσεων έως και 1 Μαρτίου 2021.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ