Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ

Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει την πρόσληψη δύο (2) ατόμων ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Μ.Ε. JCB με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας (2) μηνών και ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΔΕ Χειριστή Μ.Ε. Γρέιντερ διάρκειας (4) μηνών για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων διαρκεί έως και τη Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2020.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ