Ανακοίνωση προς τους κατόχους Voucher των προγραμμάτων: “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής” και “Οικονομικής Στήριξης Οικογενειών με παιδιά Προσχολικής Ηλικίας”, Έτους 2021-22

Καλούνται οι γονείς που είναι κάτοχοι voucher για τη δράση “Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής και οικονομικής στήριξης 2021-2022” να προσέλθουν στο Νέο Δημαρχείο, Ύδρας 6 έως και τη Δευτέρα 30/8/20201 και να καταθέσουν τα σχετικά voucher.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 2237350039 και στην υπάλληλο κα Αγγελική Μπέσσα.

Τα Voucher που αφορούν τα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΜΕΑ του Δήμου Καρπενησίου θα μπορούν να κατατίθενται στις υπαλλήλους του ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΜΕΑ αντίστοιχα από την Τετάρτη 1 έως την Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου 2021.