Ανακοίνωση – γνωστοποίηση

Η  Τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού συμβουλίου  που θα γινόταν σήμερα Δευτέρα  2 Φεβρουαρίου 2015  και ώρα 17.00μμ στην αίθουσα του Δημοτικού συμβουλίου αναβάλλεται για τον λόγο ότι ο Νομός μας, σύμφωνα με την αριθμ.703/1-2-2015 απόφαση του Γραμματέα της Πολιτικής Προστασίας, έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας. Ο λόγος της αναβολής  είναι διότι ο Δήμαρχος και οι αντιδήμαρχοι συντονίζουν το έργο καταγραφής και αποκατάστασης των καταστροφών και δεν θα μπορούν να παραβρεθούν στη σημερινή συνεδρίαση.Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.7 του κανονισμού του Δημοτικού συμβουλίου (ΑΔΣ.49/2011).

  1. 1.  «Αν υφίστανται λόγοι ανωτέρας βίας, που δεν επιτρέπουν την πραγματοποίηση της συνεδρίασης στο χρόνο που είχε ορισθεί με την πρόσκληση, τότε ο Πρόεδρος γνωστοποιεί   στους συμβούλους με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο έγκαιρα την αναβολή της συνεδρίασης αναφέροντας και τους λόγους της αναβολής. Στην περίπτωση αυτή η συνεδρίαση μπορεί να πραγματοποιηθεί με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης, άμεσα, μετά την άρση των λόγων αναβολής της, σε χρόνο, που προσδιορίζει ο Πρόεδρος, χωρίς να είναι απαραίτητο να τηρηθεί η προθεσμία των τριών τουλάχιστον ημερών για την γνωστοποίησή της.»
  2. 2.  Η συνεδρίαση  θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη 3-2-2015  την ίδια ώρα 17.00μμ στον ίδιο χώρο με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

 

Η Παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου θα  σταλεί με e-mail  και θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά τα μέλη του ΔΣ.

Ο πρόεδρος Δ.Σ  
    
                

Ιωάννης Πέτρου