Ανακοίνωση

Ο Δήμος Καρπενησίου καλεί τους καταστηματάρχες του Δήμου, που ενδιαφέρονται να κάνουν  χρήση  κοινόχρηστου χώρου για το 2016, να υποβάλλουν την σχετική αίτηση προς το Δήμο έως 31/03/2016.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα εξής :

 

1. Φ/Α άδειας λειτουργίας καταστήματος, στην οποία θα προβλέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στον εξωτερικό χώρο και

 

2. Δημοτική ενημερότητα.

 

Οποιοσδήποτε κάνει αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστου χώρου, θα κληθεί να πληρώσει εκτός από το αναλογούν τέλος και χρηματικό πρόστιμο ίσο προς το αναλογούν τέλος (άρθρο 50 του Ν.4257/14).

 

                                                          Εκ του Δήμου