Ανακοίνωση για τους δικαιούχους του Προγράμματος “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» περιόδου 2021-2022

Οι ωφελούμενοι του Προγράμματος “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής” περιόδου 2021-2022  οφείλουν να εισέλθουν στην «Ειδική εφαρμογή ωφελούμενων» στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ (με τους κωδικούς τους taxisnet). Στην αρχή της σελίδας όπου εμφανίζονται τα προσωπικά τους στοιχεία, θα πρέπει να συμπληρώσουν στο νέο πεδίο που έχει προστεθεί (δεξιά): «δήλωση κινητού – email», τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου και τη διεύθυνση του e-mail τους. Η συγκεκριμένη ενέργεια θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί έως και την Τετάρτη 26/1/2022, προκειμένου οι ωφελούμενοι να μπορούν να λαμβάνουν οποιοδήποτε ενημερωτικό μήνυμα κρίνεται σκόπιμο (μέσω sms ή e-mail) (π.χ. επιβεβαίωση απουσιών).