Ανακοίνωση για στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων

Διαβάστε την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ του Δήμου Καρπενησίου.