Ανακοίνωση για επαναληπτική δημοπρασία

Ο Δήμος Καρπενησίου προτίθεται με επαναληπτική φανερή προφορική και μειοδοτική δημοπρασία, να προχωρήσει στην μίσθωση κτηνοτροφικής εγκατάστασης (στάβλου), σύμφωνα με τους όρους της 16402/21-10-2017 διακήρυξης Δημάρχου Καρπενησίου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ