Ανάκληση Απόφασης Δημάρχου

Μερική Ανάκληση της αριθμ. 278/13297/13.9.2019 Απόφασης Δημάρχου:

ΑΠΟΦΑΣΗ