ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ που αφορά τον συνοπτικό διαγωνισμό προμήθειας φωτεινού διακόσμου για τις Δ.Ε. Καρπενησίου

Η παρούσα ανάρτηση αφορά την παροχή διευκρινίσεων για τον συνοπτικό διαγωνισμό προμήθειας φωτεινού διάκοσμου για τις Δ.Ε. Καρπενησίου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ