Διαγωνισμός για το έργο: «Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Καρπενησίου»

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την προκήρυξη διαγωνισμού για το έργο «Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Καρπενησίου». Παρακάτω παρατίθρεται το τεύχος του διαγωνισμού:

ΤΕΥΧΟΣ