Διαγωνισμός για προμήθεια αλατιού Δήμου Καρπενησίου

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά τον διαγωνισμό για προμήθεια αλατιού για Δήμο Καρπενησίου.

Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα:

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ