Αιτήσεις Πολιτιστικών και Αθλητικών Συλλόγων για χρήση κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου Καρπενησίου

Καλούνται οι πολιτιστικοί και αθλητικοί σύλλογοι του Δήμου Καρπενησίου  που επιθυμούν να κάνουν χρήση χώρων των κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου Καρπενησίου να καταθέσουν τα αιτήματά τους στη γραμματεία του Δήμου Καρπενησίου, Ύδρας 6 ( περιοχή Προφήτη Ηλία)  έως και την 10η Σεπτεμβρίου 2020. Τα αιτήματα  θα συνοδεύονται από τα καταστατικά τους,  τα αθλούμενα  μέλη του συλλόγου καθώς και τις ημέρες και ώρες χρήσης των χώρων.

Οι σύλλογοι που κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων του κολυμβητηρίου και των κλειστών γυμναστηρίων καλαθοσφαίρισης υποχρεούνται  για κάθε μέλος τους να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση με το γνήσιο της υπογραφής. Στην υπεύθυνη δήλωση θα αναφέρεται  η ηλικία και το ονοματεπώνυμο του αθλούμενου προκειμένου να γίνει σωστός προγραμματισμός. Η χρήση  και οι όροι παραχώρησης θα γίνουν με απόφαση Δ.Σ σύμφωνα με το Ν.3463/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Επιπροσθέτως σας ενημερώνουμε ότι από 1/1/2021 και  με την  ολοκλήρωση του κανονισμού λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων, η παραχώρηση χρήσης των χώρων θα γίνεται αποκλειστικά βάσει κανονισμού.

Σχετικά με την έναρξη λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων θα ενημερωθείτε με νέα ανακοίνωση.

Παραμένουμε στη διάθεση σας.

Για περισσότερες πληροφορίες: 2237350039.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΒΕΡΩΝΗΣ