Αιτήσεις για εγγραφή στους παιδικούς σταθμούς

Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει στους ενδιαφερόμενους γονείς που επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου μας, να υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις και να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τις 3 Ιουνίου  μέχρι τις 28 Ιουνίου στο νέο Δημαρχείο  για το επερχόμενο σχολικό έτος 2013-2014.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε  με την κ. Αγγελική Μπέσσα στο τηλ. 22373 50039.