Αίτηση συμμετοχής για το πρόγραμμα “Άθληση για όλους” 2019

Ο Δήμος  Καρπενησίου ανακοινώνει ότι από 1/2/2019   υλοποιούνται  τα προγράμματα «Άθληση για Όλους». Η συμμετοχή των αθλούμενων είναι δωρεάν  και το μόνο που απαιτείται  είναι αίτηση συμμετοχής και ιατρική γνωμάτευση ( ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ).

Θα λειτουργήσουν τα τμήματα «Άσκηση ενηλίκων», και «Αθλητισμός και Παιδί»  τα  προγράμματα θα υλοποιηθούν ως εξής:            

 

 

             ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΑΠΠΑ

Ημέρες Ώρες Πρόγραμμα Χώρος
Τρίτη 08:00-09:00 «Άσκηση Ενήλικων» Εθνικό Στάδιο Καρπενησίου
09:00 –10:00 «Άσκηση Ενηλίκων»
10:30-11:30 «Παιδί και αθλητισμός» Αθλοχώροι Παιδικών Σταθμών Καρπενησίου
Τετάρτη 13:30 -14:30 «Παιδί και Αθλητισμός» Αθλοχώροι Αγίων Ευρυτάνων
Πέμπτη 8:00 – 9:00 «Άσκηση Ενηλίκων» Εθνικό Στάδιο Καρπενησίου
9:00 -10:00 «Άσκηση Ενηλίκων»
10:30 -11:30 «Παιδί και Αθλητισμός» Αθλοχώροι Παιδικών Σταθμών Καρπενησίου
13:30 -14:30 «Παιδί και Αθλητισμός» Αθλοχώροι Αγίων Ευρυτάνων
Παρασκευή 8:00 – 9:00  «Άσκηση Ενηλίκων» Εθνικό Στάδιο Καρπενησίου
9:00 -10:00
10:30-11:30 «Παιδί και Αθλητισμός» Αθλοχώροι Παιδικών Σταθμών Καρπενησίου
13:00-14:00 «Παιδί και Αθλητισμός» Αθλοχώροι Αγίων Ευρυτάνων

 

 

 

 

ΛΑΓΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ημέρες Ώρες Πρόγραμμα Χώρος
Δευτέρα 10:30 -11:30 «Άσκηση  Ενήλικων» Πάρκο Αποδήμων Ευρυτάνων
15:00 -16:00 «Άσκηση Ενηλίκων» Εθνικό Στάδιο Καρπενησίου
Τρίτη 12:00 -13:00 «Άσκηση Ενηλίκων» Κ.Α.Π.Η.
14:00 -15:00 «Άσκηση Ενηλίκων » Εθνικό Στάδιο Καρπενησίου
15:30 -16:30 «Αθλητισμός & παιδί»
Τετάρτη 10:30-11:30 «Άσκηση Ενηλίκων» Πάρκο Αποδήμων Ευρυτάνων
12:00-13:00 «Άσκηση Ενηλίκων» Κ.Α.Π.Η.
14:30-15:30

 

«Άσκηση Ενηλίκων » Εθνικό Στάδιο Καρπενησίου
 

15:30-16:30

«Αθλητισμός & παιδί»
Πέμπτη 12:00 -13:00 «Άσκηση Ενηλίκων» Κ.Α.Π.Η.
14:00 -15:00 «Άσκηση Ενηλίκων» Εθνικό Στάδιο Καρπενησίου
15:30 -16:30 «Άσκηση Ενηλίκων» Εθνικό Στάδιο Καρπενησίου

 

ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΗΛΙΑΣ

Ημέρες Ώρες Πρόγραμμα Χώρος
Δεύτερα 9:00 – 10:00 «Άσκηση Ενηλίκων» Εθνικό Στάδιο Καρπενησίου
10:00 – 11:00 «Άσκηση Ενηλίκων»
11:00 – 12:00 «Άσκηση Ενηλίκων»
14:00-15:00 «Αθλητισμός & Παιδί»
Τρίτη 11:00 – 12:00 «Άσκηση Ενηλίκων»  Δ.Ε.Φουρνά
12:00 – 13:00 «Άσκηση Ενηλίκων» Δ.Ε.Φουρνά
13:30 – 14:30 «Αθλητισμός & Παιδί» Δ.Ε.Φουρνά
15:30-16:30 «Αθλητισμός & Παιδί» Εθνικό Στάδιο Καρπενησίου
16:30-17:30 «Άσκηση Ενηλίκων» Εθνικό Στάδιο Καρπενησίου
Τετάρτη 9:00 – 10:00 «Άσκηση Ενηλίκων» Εθνικό Στάδιο Καρπενησίου
10:00 – 11:00 «Άσκηση Ενηλίκων»
11:00 – 12:00 «Άσκηση Ενηλίκων»
14:00-15:00 «Αθλητισμός & Παιδί»
Πέμπτη 11:00 – 12:00 «Άσκηση Ενηλίκων»  Δ.Ε.Φουρνά
12:00 – 13:00 «Άσκηση Ενηλίκων»
13:30 – 14:30 «Αθλητισμός & Παιδί» Δ.Ε.Φουρνά
15:30-16:30 «Άσκηση Ενηλίκων» Εθνικό Στάδιο Καρπενησίου
 

 

 

Παρασκευή

11:00 – 12:00 «Άσκηση Ενηλίκων» Δ.Ε.Φουρνά
12:00 – 13:00 «Άσκηση Ενηλίκων» Δ.Ε.Φουρνά
13:30 – 14:30 «Αθλητισμός & Παιδί» Δ.Ε.Φουρνά
15:30-16:30 «Άσκηση Ενηλίκων» Εθνικό Στάδιο Καρπενησίου

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ