Αίτηση για χρήση κοινόχρηστου χώρου

Ο Δήμος Καρπενησίου καλεί τους καταστηματάρχες του Δήμου, που ενδιαφέρονται να κάνουν  χρήση  κοινόχρηστου χώρου για το 2017, να υποβάλλουν την σχετική αίτηση προς το Δήμο έως 31/03/2017.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ