Αιτήσεις για τα προγράμματα ΛΑΕ-ΟΠΕΚΑ έως 25 Ιουνίου στα ΚΕΠ

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στα προγράμματα του Λογαριασμού Εργατικής Εστίας (ΛΑΕ) του ΟΠΕΚΑ για το έτος 2024 στα ΚΕΠ του Δήμου Καρπενησίου.

Τα προγράμματα για το έτος 2024 περιλαμβάνουν:

1. Κοινωνικός τουρισμός (6ήμερες διακοπές)

2. Ιαματικός τουρισμός (6ήμερες διακοπές και μέχρι 5 απλές λούσεις σε εγκαταστάσεις Υδροθεραπευτηρίων)

Oι δικαιούχοι του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού, οι οποίοι θα επιλέξουν να προβούν σε χρήση των δελτίων τους σε συμβεβλημένα με τον ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ τουριστικά καταλύματα των Δήμων Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας καθώς και της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου θα μπορούν να έχουν μέχρι και 11 ημέρες (10 διανυκτερεύσεις). Το ίδιο ισχύει και για τους δικαιούχους ιαματικού τουρισμού. Οι συγκεκριμένοι δικαιούχοι, πέραν των δέκα διανυκτερεύσεων, θα μπορούν να πραγματοποιήσουν έως και δέκα (10) απλές λούσεις σε εγκαταστάσεις ιαματικών πηγών και υδροθεραπευτηρίων, οι οποίες λειτουργούν νομίμως στους προαναφερθέντες Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας και της Περιφερειακής Ενότητας
Έβρου.

3. Εκδρομικό πρόγραμμα με 4ήμερες εκδρομές
4. Δωρεάν παροχή βιβλίων
5. Δωρεάν παροχή εισιτηρίων θεάτρου

6. Παιδικό πρόγραμμα κατασκηνώσεων (16ήμερες διακοπές): ΠΡΟΣΟΧΗ: Για το παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα η υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης από τους δικαιούχους γίνεται απευθείας στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ
(www.opeka.gr/agrotiki-estia/ilektronikes-ypiresies/).

Οι αιτήσεις συμμετοχής στα προγράμματα υποβάλλονται μαζί σε μια φόρμα – αίτηση από την Τετάρτη 05/06/2024 μέχρι και την Τρίτη 25/06/202. Ο δικαιούχος έχει δικαίωμα υποβολής μίας μόνο αίτησης. Το σύστημα εξασφαλίζει τη μοναδικότητα της αίτησης συμμετοχής ανά δικαιούχο.

Υποβολή αίτησης συμμετοχής
Για την υποβολή της αίτησης, ο δικαιούχος προσέρχεται σε οποιοδήποτε ΚΕΠ προσκομίζοντας:
Α. Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισής του (ΑΜΚΑ), καθώς και των προστατευομένων μελών του (π.χ. βεβαίωση ΑΜΚΑ κ.λπ.) ή οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) ασφαλισμένου ή συνταξιούχου {για όσους δικαιούχους έχουν Αριθμό Μητρώου, δεδομένου ότι οι νέοι ασφαλισμένοι – συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) δεν έχουν Αριθμό Μητρώου}.
Β. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.
Γ. Στην περίπτωση συνταξιούχων του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ), που πάσχουν από νοητική αναπηρία, σύνδρομο Down, εγκεφαλική παράλυση, απαιτείται επιπλέον αντίγραφο της γνωστοποίησης αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας ή της απόφασης της υγειονομικής επιτροπής, το οποίο παραδίδεται στο ΚΕΠ και εν συνεχεία διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Αγροτικής Εστίας, μέσω email agrotikiestia@opeka.gr. Η προσκόμιση της Βεβαίωσης πιστοποίησης αναπηρίας δεν απαιτείται στις περιπτώσεις των συνταξιούχων του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) που λαμβάνουν προσαύξηση στο ποσό της σύνταξής τους λόγω απόλυτης αναπηρίας ή τυφλότητας ή λαμβάνουν επίδομα παραπληγίας – τετραπληγίας.

*Στην περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από τρίτο πρόσωπο, πρέπει απαραίτητα να προσκομιστεί εξουσιοδότηση, η οποία φέρει το γνήσιο της υπογραφής του δικαιούχου θεωρημένη από οποιαδήποτε δημόσια αρχή, συνοδευόμενη από το αντίστοιχο δικαιολογητικό από τα προαναφερόμενα. Η εξουσιοδότηση μπορεί να έχει εκδοθεί και ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας Gov.gr

7. ΠΑΡΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΕΚΝΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ για το έτος 2024

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την καταβολή σε:
• Τέσσερις χιλιάδες (4.000) τρίτεκνες μητέρες, χρηματικού βοηθήματος συνολικού ύψους επτακοσίων (700€) σε κάθε μία.
• Χίλιες (1.000) πολύτεκνες μητέρες, χρηματικού βοηθήματος συνολικού ύψους χιλίων ευρώ (1.000€) σε κάθε μία.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων σε τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες έχουν:
• Οι τρίτεκνες και οι πολύτεκνες μητέρες συνταξιούχοι ή ασφαλισμένες του e- ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) οι οποίες είναι ασφαλιστικά ενήμερες κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2023.
• οι υπάλληλοι ή/και συνταξιούχοι πρώην υπάλληλοι του ΟΠΕΚΑ, με την προϋπόθεση ότι καταβάλουν τις προβλεπόμενες εισφορές,
• οι υπάλληλοι του e-ΕΦΚΑ, που μεταφέρθηκαν από τον ΟΓΑ και ήταν εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Δικαιούχων του ΛΑΕ, με την προϋπόθεση ότι καταβάλουν τις προβλεπόμενες εισφορές και παραμένουν υπάλληλοι του ΕΦΚΑ


Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών
Δήμου Καρπενησίου 0481
Εθνικής Αντιστάσεως 1
(Κεντρική Πλατεία)
Τ.Κ. 36100
Τηλ. επικοινωνίας:
2237 3 52312, -313, -314
Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού : Δευτέρα-Παρασκευή : 8:00 -19:30
Σάββατο : 8:00 -13:30.