ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΑΓΙΑΣ ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ

Πρόκειται για τις εργασίες που απαιτούνται για την διαπλάτυνση τμήματος του κεντρικού δρόμου από την είσοδο του χωριού έως την πλατεία Αμπελίων.

Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

ΤΕΥΔ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΕΣΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ