Αυτόματη ανανέωση όλων των δελτίων ανεργίας που λήγουν από 18 Μαρτίου έως 5 Απριλίου 2020

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΑΝΕΡΓΙΑΣ