Πρόσληψη ενός (1) ατόμου ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ (ΣΟΧ 1/2024)

Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμων ειδικότητας  ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ, με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου οκτάμηνης διάρκειας.  Η περίοδος υποβολής αιτήσεων διαρκεί από 1.2.2024 έως και 12.2.2024.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1_2024

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 1 ΠΕ ΤΕ (2)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ (9) 10.6.2021

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΥ_A1_22_EL_GR ΣΟΧ-ΣΜΕ 3_1_2024[15754]