9η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Νέο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας και Καλύμνου στον Προφήτη Ηλία, στις εννέα (9) Απριλίου έτους 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Παραλαβή της μελέτης «Περιβαλλοντική μελέτη του έργου «Αντιπλημμυρική προστασία Δήμου Προυσού»ανάδοχος Ευμορφία Δελιχά ποσό 3.500,00€
2. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής (αφορά προνοιακό επίδομα)
3. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής (αφορά είδη υλικών για παιδικούς σταθμούς)
4. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Εσωτερική οδοποιία στην ΤΚ Προυσού »ποσού 27.000,00€
5. Ορισμός δικηγόρου (για ανακοπές με ημερομην.27-12-11 και 10-1-12 κατά του κ Γεωργίου Αργυρόπουλου του Ιωάννη)
6. Ορισμός δικηγόρου (υπόθεση Παπαρούπα)
7. Αντικατάσταση μελών επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης και απευθείας ανάθεση προμηθειών (άρθρο 46 του ΕΚΠΟΤΑ)
8. Έγκριση δαπάνης για την επισκευή του ΚΗΥ 3773 οχήματος ποσό 522,75€ και του αριθμ.ΚΗΥ 3774 οχήματος ποσό 959,40€
9. Εξέταση ένστασης για το διαγωνισμό «Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού γραφικής ύλης και ειδών μηχανογράφησης των υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου –Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας .
10.Ανάθεση έργων
α) Μετόπιση δικτύων ύδρευσης στην οδό Ζηνοπούλου (ΣΑΤΑ)ποσό
12.500,00€
β) Κατασκευή μνημείου στην ΤΚ Παυλόπουλου (ΣΑΤΑ 2012) ποσό
3.000,00€
11.Ψήφιση πιστώσεων
Ο πρόεδρος της οικον.επιτροπής

Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης