9η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση στην 9η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε σε έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει σήμερα, 26 Ιουλίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00μ.μ., στo Νέο Δημοτικό Κατάστημα(αίθουσα συσκέψεων), στην οδό Ύδρας 6, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος Γαβρίλη Θεοδώρου, στην Τ.Κ. Μ.Χωριού

Η συνεδρίαση κρίνεται έκτακτη και κατεπείγουσα προκειμένου να επισπευτεί η διαδικασία και να λειτουργήσει το κατάστημα ενόψει της θερινής περίοδος.