8η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 8η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στην οδό Ν. Τσιαμπούλα (κτίριο ΚΑΠΗ 3ος όροφος) στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Μαΐου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00μ.μ
Για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
2. Αίτημα μετατάξεων (εισηγητής ο πρόεδρος κ. Ντέκας Χρήστος)
3. Ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης (εισήγηση από οικονομική επιτροπή)
(Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Σταμάτης Δημήτριος).
4. Λήψη απόφασης για διερεύνηση εξάσκηση πιθανών ενδίκων μέσων σε διεκδικήσεις κατασκευαστών για έργα χωρίς συμφωνητικά και αποφάσεις Δημοτικής Αρχής (εισήγηση Οικονομικής επιτροπής) (εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης)
5. Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας» (εισηγητής ο πρόεδρος κ. Ντέκας Χρήστος)
6. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2013-αναμόρφωση (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Σταμάτης Δημήτριος).
7. Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2013(Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Σταμάτης Δημήτριος).
8. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2012 του Ν.Π ΟΠΠΑΔΗΚ (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Σταμάτης Δημήτριος).
9. Έγκριση της αριθμ.27/2013 απόφασης του Δ.Σ της ΕΚΕΠΠΑΔΗΚ αφορά ισολογισμό έτους 2012 (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σταμάτης Δημητριος)
10. Έγκριση της αριθμ.35/2013 απόφασης ΔΣ ΕΚΕΠΠΑΔΗΚ (αφορά αναμόρφωση) (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σταμάτης Δημήτριος)
11. Επιχορηγήσεις συλλόγων (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σταμάτης Δημήτριος)
12. Διαγραφή τιμολογίων (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σταμάτης Δημήτριος)
13. Κλείσιμο λογαριασμών από την Αγροτική Τράπεζα (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σταμάτης Δημήτριος)
14. Καθορισμός θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ κλπ- τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης (εισήγηση από Επιτροπή Ποιότητας Ζωής) (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κλεομένης Λάππας)
15. Συμπλήρωση κατηγορία τιμολογίου «κτηνοτροφικές μονάδες» στην απόφαση 388/2012 (αφορά τέλη ύδρευσης) – εξέταση αιτήματος δημοτών(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
16. Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας της εμποροπανήγυρης (εισήγηση από την Επιτροπή Ποιότητα Ζωής) (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
17. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντα(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
18. Διάθεση και τρόπος χρήσης των βοσκοτόπων του Δήμου Καρπενησίου για το έτος 2013(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
19. Λήψη απόφασης για λήξη μίσθωσης για τη νέα εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος στην Τοπική Κοινότητα Κλειστού Δημοτικής Ενότητας Φουρνάς, Δήμου Καρπενησίου(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
20. Διαγραφή χρεών (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
21. Επί αιτήσεως Γιαννακοπούλου Μαρίας του Κων/νου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
22. Επί αιτήσεως κ.Ζαχαρόπουλου Βαρβάρας και κ. Πρωτογερόπουλου Χρήστου(για μη είσπραξη προσαυξήσεων) εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
23. Παράταση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στη Δ.Κ Καρπενησίου(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
24. Επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
25. Παραχώρηση αίθουσας του Δημοτικού σχολείου Αγίας Τριάδας (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
26. Τροποποίηση σκοπών ΕΚΕΠΠΑΔΗΚ (απόφαση 53/2013) (εισηγητής ο πρόεδρος κ. Ντέκας Χρήστος)
27. Οικονομική ενίσχυση (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κλεομένης Λάππας)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σουλιώτης Νικόλαος)
28. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ-ΟΔΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΜΕ ΠΑΛΑΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΗΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ»
29. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Βελτίωση δρόμου Κορομηλούλες Αγ.Χαραλαπος Δήμου Κτημενίων»
30. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Επισκευή δημοτικών ξενώνων»ΔΕ Δομνίστας αναδόχου Κ/ΞΙΑ Μπακατσιάς Π- Λαππας Γ
31. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποία Τ.Δ Κλαυσίου » αναδόχου κ.Κων/νου Χούπα.
32. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση αίθουσας γραφείων στο Συνεδριακό Κέντρο Καρπενησίου» αναδόχου κ.Χάϊδω Κεφαλά.
33. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Ύδρευση περιοχής Αμπλα και Πλατανιά» αναδόχου κ.Χαντζόπουλο Νικόλαο.
34. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής Παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποϊα Χελιδόνας» αναδόχου Αναστασόπουλου Παναγιώτη.
35. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής Παραλαβής του έργου «Αποπεράτωση Ιερού ναού Νέου Κοιμητηρίου πόλης Καρπενησίου» αναδόχου κ.Νικολάου Φακίτσα
36. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Εμπλουτισμός υδραγωγείου Μεσοχωρίου από θέση Τσατάλι Τ.Δ Κλειστού του Δήμου Φουρνάς αναδόχου κ.Κ/ξια Γρανίτσα Π-Γκορόγια Γ.
37. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Βελτίωση και διάνοιξη εσωτερικών δρόμων ΤΔ Ασπροπύργου» αναδόχου κ.Φέγγου Θωμά
38. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Συντήρηση βελτίωση δρόμου Βελωτά –Εσωχώρια ΤΑ Εσωχωρίων» αναδόχου κ. κ.Φέγγου Θωμά
39. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην Καστανούλα ΤΔ Καστανέας» αναδόχου κ.Κουτρούμπα Χαρίλαου
40. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Τσιμεντόστρωση στη θέση Λαγγάδα και βελτίωση δρόμου προς οικία Ντούρου ΤΔ Καστανέας» αναδόχου κ.Κουτρούμπα Χαρίλαου
41. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή πρόσβασης άνωθεν κεντρικής πλατείας ΤΔ Καστανέας αναδόχου κ. κ.Κουτρούμπα Χαρίλαου
42. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Επέκταση προαυλίου χώρου δημοτικού σχολείου ΔΔ Τόρνου αναδόχου κ. κ.Φέγγου Θωμά
43. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αποστράγγιση επαρχιακού δρόμου ΔΔ Καστανέας αναδόχου κ.Βαξεβάνου Θεόδωρου.
44. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποία ΤΔ Σταυροχωρίου » αναδόχου κ.Φεγγούλη Παναγιώτη.
45. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αποπεράτωση τεχνικών ΔΔ.Καταβόθρας» αναδόχου κ.Παναγιωταράκου Βασιλη.
46. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Βελτίωση δρόμου Καλλιθέα –Αγιος Ανδρέας» αναδόχου κ.Λερογιάννη Ευάγγελου
47. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Τσιμεντόστρωση δρόμου εντός οικισμού Τ.Κ Καλεσμένου» αναδόχου κ. Σταμούλη Νικολάου
48. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Επισκευή στέγης βιβλιοθήκης και περιβάλλοντος χώρου » αναδόχου Σταμούλη Νικολάου
49. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή Μουσείου Τσάτσου στο χώρο του Δημοτικού σχολείου στην ΤΚ Αγίας Τριάδας» αναδόχου κ.Φακίτσα Νικολάου
50. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αποπεράτωση αποχέτευσης –κατασκευή δεξαμενής στο Τ.Δ Κορυσχάδων αναδόχου κ.Κουτούμπα Παναγιώτη.
51. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής Παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμου προς οικία Δεληγεωργόπουλου στην ΤΚ Αγίου Νικολάου αναδόχου κ.Θ Βαξεβάνου
52. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής Παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποία της ΤΚ της ΔΕ Καρπενησίου » αναδόχου κ. Μάλιου Αλέξανδρου

Ο πρόεδρος Δ.Σ

Ντέκας Χρήστος

br /