8η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Νέο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας και Καλύμνου στον Προφήτη Ηλία, στις δέκα εννέα (19)Μαρτίου του έτους 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου οικοπέδου στην ΔΚ Καρπενησίου
2. Έγκριση γενομένων δαπανών για νομικές υποθέσεις
3. Ορισμός δικηγόρου
4. Απευθείας ανάθεση του έργου «Διαμόρφωση Περιβάλλοντος χώρου Μουσείου Δομνίστας προϋπολογισμού 12.000,00€
5. Προέλεγχος ισολογισμού Δήμου Καρπενησίου έτους 2011
6. Έγκριση 4ου τριμήνου 2012
7. Κίνητρα επιχειρηματικότητας