8η TAKTIKH συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 8η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στην οδό Ν. Τσιαμπούλα (κτίριο ΚΑΠΗ 3ος όροφος) στις εννέα (9) του μηνός Ιουλίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.00μμ .
Για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
2. Ψήφισμα για την διαδικασία αξιολόγησης των υπαλλήλων βάσει του Ν.4250/2014 εισηγητής ο Γενικός Γραμματέας κ. Τασιός Αριστείδης.
3. Παραλαβή του Α σχεδίου της Μελέτης «Σχέδιο Χωρικής και οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Ποταμιάς εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σουλιώτης Νικόλαος
4. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής»εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κλεομένης Λάππας
5. Συμπλήρωση της αριθμ 74/2014 απόφασης του Δ.Σ σχετικά με τον καθορισμό τιμών ενοικίασης αθλητικών χώρων Δήμου Καρπενησίου εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κλεομένης Λάππας
6. Ανανέωση προγραμματικής σύμβασης με ΟΑΕΔ εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κλεομένης Λάππας
7. Έγκριση της αριθμ.45/2014 απόφασης του Δ.Σ της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ (αφορά αναμόρφωση προϋπολογισμού. Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Σταμάτης Δημήτριος.
8. Επί αιτήματος ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ για παραχώρηση πλατειών του Δήμου και των Κοινοτήτων για την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων «Γιορτές Δάσους 2014» . Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σταμάτης Δημήτριος
9. «Εκποίηση άχρηστων μεταλλικών αντικειμένων» εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Γενιτσαρόπουλος Χρήστος
10. «Αλλαγή τρόπου καταβολής του προβλεπόμενου τέλους κοινόχρηστων χώρων του αρ. 3 του ν. 1080/1980 σύμφωνα με το αρ. 50 του Ν. 4257/14». εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Γενιτσαρόπουλος Χρήστος
11. Αποδοχή της 1ης και 2ης τροποποίησης της πράξης «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Σουλιώτης Νικόλαος .
12. Επί αιτήματος Επιμελητηρίου Ευρυτανίας εισηγητής ο πρόεδρος κ.Ντέκας Χρήστος
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
13. Απόφαση επί ενστάσεως της ΕΛΣΤΕ ΕΠΕ
14. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ. Καρπενησίου στη θέση Μέγα Ρέμα και Δομιανων στη θέση Πορτίτσα» Ανάδοχος: Κ/ΞΙΑ Αργυριου Τεχνική ΕΤΕ – Αδαμάκος Γεώργιος.
15. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου « Διαμόρφωση χώρου άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων στο κτίριο πρώην δημοτικού σχολείου ΤΚ Δομνίστας» αναδόχου κ.Ανδρέα Επισκόπου ΕΔΕ
16. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εσωτερική οδοποία και διευθέτηση ομβριων στην Τ.Κ Βράχας» αναδόχου κ.Χούπα Κων/νου
17. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε του έργου «Έργα εσωτερικής οδοποιίας και διευθέτησης ομβρίων στην ΤΚ Κρικέλλου ΔΕ Δομνίστας» αναδόχου Κ/ξια Χαντζόπουλος Ν-Κεφαλά Χ.
18. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε του έργου «Παρεμβάσεις ανάπλασης αναβάθμισης του εμπορικού κέντρου Καρπενησίου αναδόχου ΕΛΣΤΕ ΕΠΕ
19. Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή και τοποθέτηση μηχανισμού παραδοσιακού υδρόμυλου στην ΤΚ Μεγάλου Χωριού»
20. Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Διάνοιξη δρόμου πλησίον ιδιοκτησίας Κριτσέλη ΤΚ Κορυσχάδων ΔΕ Καρπενησίου
21. Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Αποπεράτωση κτιρίου (παραδοσιακός υδρόμυλος)στην ΤΚ Μεγάλου Χωριού ΔΕ Ποταμιάς
22. Σύσταση επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Εσωτερική οδοποιία στην ΤΚ. Κλαυσιου- ΔΕ Ποταμιας»,
23. Σύσταση επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Διάνοιξη δρόμου πλησίον ιδιοκτησίας Κριτσελη στην ΤΚ Κορυσχαδων» στον Δήμο Καρπενησίου
24. Σύσταση επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης στη Νέα Λαϊκή (Κλαρωτός) Καρπενησίου»,
25. Σύσταση επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αποπεράτωση Ιερού Ναού νέου κοιμητηρίου πόλης Καρπενησίου»
26. Σύσταση επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αναπλάσεις ΤΚ Στενώματος»
27. Σύσταση οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία στην ΤΚ Βουτύρου ΔΕ Καρπενησίου.»
28. Σύσταση επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία στην ΤΚ Καστανέας ΔΕ Προυσού»
29. Σύσταση επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου Τοιχία αντιστήριξης στην ΤΚ Αμπλιανης ΔΕ Δομνίστας»
30. Σύσταση επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων Δήμου Καρπενησίου»
31. Σύσταση επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Οικοδομικές εργασίες κατασκευής κοινοτικού καταστήματος στην ΤΚ Χόχλιας
32. Σύσταση επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοίχου και συντήρηση κιγκλιδωμάτων στην περιοχή Παλιορούτι ΔΚ Καρπενησίου
33. Σύσταση επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στην ΤΚ Βελωτών ΔΕ Προυσού».
34. Σύσταση επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ύδρευση περιοχής Αμπλα και Πλατανιά ΔΚ Καρπενησίου»
35. Σύσταση επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή χώρων αποθήκευσης αλατιού»
36. Σύσταση επιτροπής Προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του έργου «Διευθέτηση ομβρίων στην ΤΚ Καρπενησίου ΔΕ Καρπενησίου»
37. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία στην ΤΚ Καρπενησίου»
38. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση πάρκων στην οδό Καρπενησιώτη»
39. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην ΤΚ Δομνίστας ΔΕ Δομνίστας αναδόχου Χαντζόπουλου Νικόλαου.
40. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης και ομβρίων» αναδόχου κ.Μακρυπούλια Μιχαήλ
41. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Επέκταση δικτύου ύδρευσης στην ΔΕ Ποταμιάς»
42. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Καλλιέργεια πηγής και εμπλουτισμός υδραγωγείου στη θέση Διχαλορέματα Τ.Κ. Νόστιμου» του Δήμου Καρπενησίου αναδόχου κ.Χαράλαμπου Διώτη.
43. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων»
44. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση υπογείου δημοτικού καταστήματος» αναδόχου κ.Ανδρέα Τάσιο.

Ο πρόεδρος Δ.Σ

Ντέκας Χρήστος