8η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

              Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  75 του Ν.3852/2010    να παραβρεθείτε  σε συνεδρίαση της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στo Νέο Δημοτικό Κατάστημα(αίθουσα συσκέψεων), στην οδό Ύδρας 6,   στις Έντεκα  (11) Ιουλίου  του έτους  2019 ημέρα  Πέμπτη   και ώρα 13:30πμ για συζήτηση  και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

 

 

  1. Χορήγηση ή μη  αδειών παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος του Δήμου Καρπενησίου

 

 

 

 

Η πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

Γεωργία Γκαρίλα