8η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 8η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στην αίθουσα  Συνεδριάσεων  του Δημοτικού Συμβουλίου στην οδό Ν. Τσιαμπούλα  (κτίριο ΚΑΠΗ  3ος όροφος) στις επτά  (7) του μηνός Ιουνίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα  13.00μμ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:

 

  1. Έγκριση πραγματοποίησης του Προγράμματος «Καλοκαιρινή Απασχόληση παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας» (εισηγήτρια η Γ.Γ κ.Γ.Χορμόβα)
  2. Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών (εισηγήτρια η Γ.Γ κ.Γ.Χορμόβα)
  3. Έγκριση εθελοντικής προσφοράς εργασίας για το Καλοκαιρινό πρόγραμμα Απασχόλησης παιδιών του Δήμου Καρπενησίου (εισηγήτρια η Γ.Γ κ.Γ.Χορμόβα).

 

 

Ο πρόεδρος  του Δ.Σ

 

Πέτρου Ιωάννης