8η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση στην 8η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στo Νέο Δημοτικό Κατάστημα(αίθουσα συσκέψεων), στην οδό Ύδρας 6, την 17η Ιουλίου του έτους 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1) Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος της Θ.Τερζή και ΣΙΑ Ε.Ε.
2) Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος Σιάμπρα Μαρίας
3) Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος Τσίκνα Παναγιώτη
4) Παραχώρηση χώρου στην κεντρική της Τ.Κ. Στάβλων
5) Καθορισμός χώρου για την τοποθέτηση ποδηλάτων