7η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις έντεκα (11)Φεβρουαρίου έτους 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.30μμ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

1. Ψήφιση πίστωσης για τον διαγωνισμό «Ενίσχυση προσωπικού μαγειρείου της Μαθητικής Εστίας Καρπενησίου» και έξοδα δημοσίευσης για την προκήρυξη
2. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών –κατάρτιση όρων διακήρυξης για το διαγωνισμό «Ενίσχυση προσωπικού μαγειρείου της Μαθητικής Εστίας Καρπενησίου»
3. Ψήφιση πίστωσης για «Προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου» και έξοδα δημοσίευσης για την προκήρυξη
4. Κατάρτιση όρων διακήρυξης«Προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου.
5. Ψήφιση πίστωσης για « προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για το εργατοτεχνικό προσωπικό» και έξοδα δημοσίευσης για την προκήρυξη
6. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για « Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για το εργατοτεχνικό προσωπικό»
7. Έγκριση δαπανών για επισκευή οχημάτων
8. Ανάθεση έργου και ψήφιση πίστωσης
9. Έγκριση 4ου τριμήνου έτους 2013
10. Διόρθωση της απόφασης 444/2013 απόφασης (αφορά απολογισμό κοινωνικού παντοπωλείου).
11. Ψήφιση για συνεχιζόμενες συμβάσεις
12. Ψήφιση πιστώσεων.

Με εντολή Δημάρχου
Ο Γενικός Γραμματέας
Αριστείδης Τασιός