7η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στo Νέο Δημοτικό Κατάστημα(αίθουσα συσκέψεων), στην οδό Ύδρας, την 2η Ιουνίου του έτους 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Ακύρωση άδειας καταστήματος Παπαδοπούλου Βασιλικής
2. Παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων πλατειών
3. Γνωμοδότηση και παραλαβή του Α’ Σταδίου της μελέτης: «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Ποταμιάς»

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Κλεομένης Λάππας