7η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στo Νέο Δημοτικό Κατάστημα(αίθουσα συσκέψεων), στην οδό Ύδρας, την 8η Ιουλίου του έτους 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Ακύρωση άδειας καταστήματος Απόστολου Σίμου του Αργυρίου.
2. Επί αιτήματος HELLAS ON LINE A.E για άδεια τοποθέτησης καμπίνας και διέλευσης καλωδίων τηλεπικοινωνίας.
3. Ονομασία πλατείας Τ.Κ. Αγίου Νικολάου.
4. Επί προτάσεως της Δ.Κ Καρπενησίου για θέση στάθμευσης ΑΜΕΑ.
5. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Δ.Κ. Καρπενησίου