7η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Νέο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας και Καλύμνου στον Προφήτη Ηλία, στις δώδεκα (12) Μαρτίου του έτους 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ Κορυσχάδων
2. Ανάθεση της εκπόνησης της μελέτης «ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ (ΣΧΟΟΑΠ) ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ»
3. Ψήφιση πίστωσης και κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού του Υποέργου «Επέκταση δικτύων αποχέτευσης και κατασκευή Ε.Ε.Λ στους οικισμούς Κρίκελλου Αμπλιανης ,Στάβλων και Σκοπιάς» του ενταγμένου στο ΕΠ.ΠΕΡ.Α.Α έργου «Ολοκληρωμένη Διαχείριση λυμάτων Δήμου Καρπενησίου προϋπολογισμού 493.000,00€
4. Ψήφιση πίστωσης και κατάρτιση όρων διακήρυξης του έργου «Εσωτερική οδοποιία στην Τ.Κ Προυσού ΔΕ Προυσού» προϋπολογισμού 27.000,00€ (χρημ/ση ΣΑΤΑ)
5. Ανάθεση του έργου
• Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης κάτωθεν Πειραϊκής Πατραϊκής ΤΚ Καρπενησίου (ΣΑΤΑ 2012) ποσο 3.500,00€
6. Ορισμός δικηγόρου
7. Έγκριση δαπάνης δικηγόρων
8. Επαναψηφιση πιστώσεων δικηγόρων
9. Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών γραφικής ύλης και μηχανογραφικού υλικού
10. ‘Ψήφιση πίστωσης για απόδοση επιχορήγησης για θέρμανση σχολείων
11. ‘Επαναψήφιση πίστωσης του έργου «Εξωραϊσμός και συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Κ. Καρπενησίου»
12. Eισήγηση οικον.υπηρεσίας για εξωδικους συμβιβασμούς
13. Έγκριση δαπανών για νομικές υποθέσεις –ψήφιση πιστώσεων
14. Έγκριση δαπάνης
• επισκευή του ΜΕ 29478 μηχανήματος έργου, ποσού 548,95€
• επισκευή του ΚΗΥ 9392 οχήματος, ποσού 642,00€
• επισκευή του ΜΕ 34481 μηχανήματος, ποσού 827,10€
• επισκευή του ΜΕ 51445 μηχανήματος (αποφρακτικού), ποσού 792,12€
• επισκευή του ΚΗΥ 3774 οχήματος (απορριμματοφόρου), ποσού 1.426,80€
15. Ένταλμα προπληρωμής για επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού
16. Παραχώρηση εδαφικών λωρίδων
17. Ψήφιση πιστώσεων

Ο Δήμαρχος Καρπενησίου

Κωνσταντίνος Π.Μπακογιάννης