7η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 7η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στην οδό Ν. Τσιαμπούλα (κτίριο ΚΑΠΗ 3ος όροφος) στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Απριλίου 2013 ημέρα Μ.Δευτέρα και ώρα 15.00μ.μ
Για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

1. Έγκριση πρακτικού συνεδρίασης προηγούμενης συνεδρίασης
2. Εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης στο Δήμο Καρπενησίου (εισηγητής ο Γενικός Γραμματέας κ.Αρ.Τασιός)
3. Κατάργηση Οργανισμού Περιβάλλοντος Πολιτισμού Αθλητισμού Δήμου Καρπενησίου (Ο.Π.Π.Α.ΔΗ.Κ)-Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων Πολιτισμού στην Ενιαία Κοινωφελή Επιχείρηση παιδείας Προστασίας αλληλεγγύης Δήμου Καρπενησίου (Ε.Κ.ΕΠ.Π.Α.ΔΗ.Κ) (εισηγητής ο Γενικός Γραμματέας κ.Αρ.Τασιός)
4. Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών(εισηγητής ο Γενικός Γραμματέας κ.Αρ.Τασιός)
5. Πρόσληψη προσωπικού για το ΚΕΠ της δημοτικής ενότητας Προυσού (εισηγητής ο Γενικός Γραμματέας κ. Αρ.Τασιός)
6. Δημιουργία κοινωνικού λαχανόκηπου (εισηγητής ο Δήμαρχος κ.Κωσνταντίνος Π.Μπακογιάννης)
7. Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης «Διαμόρφωση –ανάπλαση δυτικής εισόδου πόλης Καρπενησίου» στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Θεσσαλία –Στερεά Ελλάδα –Ήπειρος 2007-2013 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σουλιώτης Νικόλαος)
8. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος-αναμόρφωση(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σουλιώτης Νικόλαος)
9. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ.έτους 2013(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σταμάτης Δημήτριος)
10. Ψήφιση πιστώσεων (αφορά πιστώσεις για τουριστική προβολή) (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Σταμάτης Δημήτριος)
11. Αποδοχή και μεταφορά πίστωσης από το ΤΠΔ (τόκοι καταθέσεων όψεως Β Εξαμήνου 2011) (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σταμάτης Δημήτριος)
12. Διαγραφή παραστατικών από την οικονομική διαχείριση για διαφόρους λόγους (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ Σταμάτης Δημήτριος)
13. Επιχορηγήσεις συλλόγων (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ Σταμάτης Δημήτριος)
14. Έγκριση της αριθμ.5/2013 απόφασης του ΝΠ με την επωνυμία Μουσείο Εθνικής Αντίστασης Κορυσχάδων (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σταμάτης Δημήτριος)
15. Έγκριση προμηθειών (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σταμάτης Δημήτριος)
16. Ορισμός επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σουλιώτης Νικόλαος)
17. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης με ΕΚΒΑΑ (πρώην ΙΓΜΕ) για παρακολούθηση κατολισθητικού φαινομένου Τ.Κ. Βελωτών (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σουλιώτης Νικόλαος)
18. Παράταση μίσθωσης για το κτίριο που στεγάζεται η Πρόνοια (Εισηγητής ο (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Λάππας Κλεομένης)
19. Έγκριση ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων 2012 Ποιότητας Ζωής (αρθρο 73 του Ν.3852/2010) (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Λάππας Κλεομένης)
20. Ορισμός εκπροσώπων για την ανασυγκρότηση των επιτροπών ελέγχου Αθλητικών εγκαταστάσεων 2013-1014. (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Λάππας Κλεομένης)
21. Εκποίηση άχρηστων μεταλλικών αντικειμένων) (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
22. Παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων και πλατειών (άρθρο 3 του Ν.1080/80) εισήγηση από Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
23. Διαγραφή οφειλών (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
24. Επί αιτήσεων Καραθάνου Χρήστου και Κολιού Νικολάου για μη είσπραξη προσαυξήσεων (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
25. Εκποίηση εξοπλισμού δημοτικού καταστήματος «Αντιγόνη» στο Μεγάλο Χωριό(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
26. Επί αιτήσεως Πανάρα Χρήστου(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
27. Απευθείας ανάθεση εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου-οικοπέδου (άγονη δημοπρασία ) (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
28. Επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
29. Οικονομική ενίσχυση συμπολίτη μας (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Σταμάτης Δημήτριος)
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
30. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αναπλάσεις και εσωτερικές οδοποιίες Τ.Κ της Δ.Ε Φουρνάς»
31. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου Εσωτερική οδοποιία στις Τ.Κ της ΔΕ Καρπενησίου ανάδοχου Μάλιου Αλέξανδρου
32. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης και ομβρίων»
33. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα- τακτοποιητικού του έργου «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΤΕΛ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ» στο Καρπενήσι αναδόχου 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δτ 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ
34. Πρωτόκολλο προσωρινής Παραλαβής του έργου «Διανοίξεις οδών στην περιοχή Μύλοι της Επέκτασης του σχεδίου πόλης» αναδόχου Κ.Τράντου και Οδυσσέως Τράντου ΟΕ.
35. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ανάδειξη – Ανάπλαση οικισμών Δήμου Ποταμιάς (Τμήμα Α’)» Αναδόχου: Κ/ξίας Κατσίνας Ι. – Μπάκας Γ.
36. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Εσωτερική οδοποιία Ανιάδας»Αναδόχου: Ιωάννη Κατσίνα
37. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Εσωτερική οδοποιία και διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Τ.Δ. Ανιάδας».Αναδόχου: Ιωάννη Κατσίνα
38. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής του έργου: «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Κλαυσίου ΔΕ ΠΟΤΑΜΙΑΣ»Αναδόχου: Βαξεβάνου Θεόδωρου
39. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή έργων υποδομής ΤΚ Δομνίστας» αναδόχου κ.Κόγια Δημητρίου.
40. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής του έργου «Επέκταση νεκροταφείου και περιμετρική δενδροφύτευση» αναδόχου κ.Κουτούμπα Παναγιώτη

br /br /