7η ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 7η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στην οδό Ν. Τσιαμπούλα (κτίριο ΚΑΠΗ 3ος όροφος) στις εννέα (9) του μηνός Ιουλίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00μμ .
Για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

1. Έγκριση ισολογισμού έτους 2012 (εισήγηση από την οικονομική επιτροπή)

Ο πρόεδρος Δ.Σ

Ντέκας Χρήστος