6η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 6η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στην οδό Ν. Τσιαμπούλα (κτίριο ΚΑΠΗ 3ος όροφος) στις είκοσι επτά (27) του μηνός Μαρτίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00μ.μ
Για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

(Πριν την συνεδρίαση θα γίνει ενημέρωση αποτελεσμάτων ελέγχου της πρώην ΔΕΥΑΚ από τους ορκωτούς ελεγκτές)

1. Κίνητρα επιχειρηματικότητας (Εισηγητής ο Δήμαρχος κ.Κωνσταντίνος Π.Μπακογιάννης)
2. Αποδοχή της απόφασης οριστικής ένταξης επενδυτικού σχεδίου στο τοπικό πρόγραμμα «Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER και υπογραφή σύμβασης» (Εισηγητής ο Δήμαρχος κ.Κωνσταντίνος Π.Μπακογιάννης)
3. Προγραμματισμός προσλήψεων έτους 2013(εισηγητής ο Γενικός Γραμματέας κ. Αρ.Τασιός)
4. Προγραμματισμός προσλήψεων 2013 με σύμβαση μίσθωσης έργου(εισηγητής ο Γενικός Γραμματέας κ. Αρ.Τασιός)
5. Ψήφισμα για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» (Εισηγητής ο Δήμαρχος κ.Κωνσταντίνος Π.Μπακογιάννης)
6. Εκτέλεση δημοτικής συγκοινωνίας (εισηγητής ο Γενικός Γραμματέας κ.Αρ.Τασιός)
7. Γνωμοδότηση περί αλλαγής οικισμού Γοριανάδων σε τοπική Κοινότητα(εισηγητής ο Γενικός Γραμματέας κ.Αρ.Τασιός)
8. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2013 εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Σταμάτης)
9. Απένταξη του έργου «Σύστημα υποστήριξης και παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σουλιώτης Νικόλαος)
10. Υλοποίηση σεμιναρίου «Πρώτες βοήθειες» από τον Ερυθρό Σταυρό. (εισηγητής ο Γενικός Γραμματέας κ.Αρ.Τασιός)
11. Αλλαγή τίτλου από από το τεχνικό πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό της μελέτης με ΚΑ.30-7413.031 και τίτλο «Μελέτη εκκλησιαστικού Μουσείου Φουρνάς» ποσού 6000,00€ (ΣΑΤΑ 11)σε «Μελέτη κειμηλιαρχείου- μουσείου Φουρνάς» ποσού 6.000,00€(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σουλιώτης Νικόλαος)
12. Επιχορηγήσεις συλλόγων(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Σταμάτης)
13. Επιχορήγηση Ενιαίων σχολικών επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κλεομένης Λάππας)
14. Εισήγηση οικονομικής επιτροπής για τροποποίηση της αριθμ.388/2012 απόφασης για τέλη ύδρευσης αποχέτευσης κλπ έτους 2013(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Σταμάτης)
15. Εισήγηση οικονομικής επιτροπής για τροποποίηση της αριθμ.389/2012 απόφασης για τέλη νεκροταφείου Τ.Κ έτους 2013 (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Σταμάτης)
16. Έγκριση της αριθμ. 10 /2013 απόφασης του Δ.Σ της ΕΚΕΠΠΑΔΗΚ αφορά αναμόρφωση προϋπολογισμού (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Σταμάτης)
17. Έγκριση της αριθμ.17//2013 απόφασης του Δ.Σ του ΟΠΠΑΔΗΚ αφορά αναμόρφωση του προϋπολογισμού (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Σταμάτης)
18. Έγκριση προμηθειών (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σταμάτης Δημήτριος)
19. Έγκριση υπηρεσιών -εργασιών(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σταμάτης Δημήτριος)
20. Έγκριση της 3/2013 απόφασης του Ν.Π Μουσείο Εθνικής Αντίστασης Κορυσχάδων (αφορά οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας) (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Σταμάτης Δημήτριος)
21. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για γνωμοδοτήσεις (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Σταμάτης Δημήτριος)
22. Μετατόπιση περιπτέρου (εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Κλεομένης Λάππας)
23. Συμπλήρωση της αριθμ.20/2013 απόφασης του Δ.Σ (αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κλεομένης Λάππας)
24. Συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο ΚΔΑΠ(εισηγητής ο Γενικός Γραμματέας κ.Αρ.Τασιός)
25. Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ Σαρκίνης (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
26. Επί αιτήσεως δημοτών για παράταση ταφής στο Μεγάλο Χωριό(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
27. Έγκριση αποφάσεων Τ.Σ για αγορά οικογενειακών τάφων(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
28. Περί εξέτασης αίτησης του κ. Λαμπρόπουλου Κων/νου του Κλήμη (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
29. Διαγραφή οφειλών (άρθρο 174 του Ν.3463/2006) (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
30. Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ Αγίου Χαραλάμπους με απευθείας ανάθεση λόγω άγονης δημοπρασίας(άρθρο 192 του Ν.3463/2006) (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
31. Λήψη απόφασης για κατάρτιση κανονισμού διαχείρισης και λειτουργίας από την ΟΕ (εισηγητής ο κ.Ευάγγελος Καρφής)
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σουλιώτης Νικόλαος)
32. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων στο Δ.Δ Βελωτών (αναδόχου κ.Σώκου Κων/νου)
33. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή δημοτικού κτιρίου Δ.Δ Ασπροπύργου» αναδόχου κ.Κατσίνα Ιωάννη
34. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Παρεμβάσεις ανάπλασης –αναβάθμισης στο Εμπορικό Κέντρο» αναδόχου ΑΛΣΤΕ Ε.Π.Ε
35. Έγκριση ΑΠΕ του έργου «Τσιμεντόστρωση στη θέση Λαγγάδα και βελτίωση δρόμου προς οικία Ντούρου ΤΔ Καστανέας) αναδόχου κ.Κουτρούμπα Χαρίλαου.
36. Έγκριση ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή νέας δεξαμενής ύδρευσης ΤΚ Καστανέας» αναδόχου κ.Κουτρούμπα Χαρίλαου
37. Εγκριση ΑΠΕ του έργου « Κατασκευή πρόσβασης άνωθεν κεντρικής πλατείας ΤΚ Καστανέας» αναδόχου κ.Κουτρούμπα Χαρίλαου.
38. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Βελτίωση υδρεύσεων Αγίας Βλαχέρνας» αναδόχου κ.Τάσιου Ανδρέα.
39. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Διαπλάτυνση δρόμου από οικία Καώνη προς οικία Παπανικολάου στο Τ.Δ Αγίου Ανδρέα αναδόχου κ.Χαράλαμπου Διώτη.
40. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση βελτίωση εσωτερικής οδοποίας Δήμου Καρπενησίου αναδόχου κ.Σώκου Κων/νου.
41. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή και συντήρηση παιδικών χαρών Δήμου Καρπενησίου αναδόχου κ.Παναγιωτόπουλου Αθανασίου.
42. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή χώρου αποθήκευσης αλατιού» αναδόχου κ.Νικολάου Φακίτσα.