6η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις τέσσαρες(4)Φεβρουαρίου έτους 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00μμ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

1. Έγκριση δαπανών για συντήρηση και επισκευή οχημάτων
2. Έγκριση της αίτησης για παράταση της προθεσμίας εκπόνησης του Α Σταδίου της μελέτης «Σχέδιο Χωρικής και οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων(ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Δομνίστας
3. Κατάρτιση όρων διακήρυξης του έργου «Αποχέτευση και κατάλληλη επεξεργασία λυμάτων οικισμών Φουρνάς, Μεσοχωρίου, Πλατάνου και Κορίτσας» προϋπολογισμού 1.436.000,00€.
4. Παραλαβή μελέτης ΚΕΝΑΚ για το πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ των κτιρίων του Κολυμβητηρίου και του 1ου και 2ου δημοτικού σχολείου
5. Έγκριση γενομένης δαπάνης αφορά νομική υπόθεση.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης