6η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στo Νέο Δημοτικό Κατάστημα(αίθουσα συσκέψεων), στην οδό Ύδρας, την 13 η Μαΐου του έτους 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Ακύρωση άδειας καταστήματος Αθανασίου Μπαζιώνη
2. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος Δημητρίου Φούντα

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Κλεομένης Λάππας