6η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Καλείστε να συμμετάσχετε  στην 6η  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ, που θα πραγματοποιηθεί στις Δεκαπέντε (15) του μηνός Ιουλίου 2020 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 13:00 στο Δημοτικό κατάστημα  στην αίθουσα συσκέψεων οδός Ύδρας αριθμός 6-Προφ.Ηλίας-Καρπενήσι.

 

  Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-3-2020) και με την υπ’ αριθμ. 20930/31-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος του Γεωργίου Παναγιώτη στην Κοινότητα Βράχας
  2. Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος του Καλαντζή Φωτίου στην Κοινότητα Μεγάλου Χωριού
  3. Χορήγηση άδειας εκσκαφής και εγκατάστασης καμπινών ΟΤΕ
  4. Έγκριση σχεδίου τοπικής κανονιστικής πράξης για τη λειτουργία της δημοτικής αγοράς

 

 

 

Ο πρόεδρος της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

Νικόλαος Σουλιώτης