5η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 5η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στην οδό Ν. Τσιαμπούλα (κτίριο ΚΑΠΗ 3ος όροφος) στις είκοσι επτά (27) του μηνός Μαρτίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.00μ.μ Για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

1. Έγκριση ισολογισμού και απολογισμού Δήμου οικ.έτους 2011 (εισήγηση από την οικονομική επιτροπή και τον ορκωτό ελεγκτή κ.Βαρθαλίτη Γεώργιο)