5η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις τριάντα μια (31)Ιανουαρίου έτους 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα.

Ακύρωση της δημοπρασίας του έργου «Αποχέτευση και κατάλληλη επεξεργασία λυμάτων οικισμών Φουρνάς, Μεσοχωρίου, Πλατάνου και Κορίτσας»

Η συνεδρίαση κρίνεται απαραίτητη για την ακύρωση του διαγωνισμού του παραπάνω έργου που είναι στις 4-2-2014 για ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης