52η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να παραβρεθείτε στην 52η Συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής που θα γίνει στις έξι (6) Νοεμβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 πμ στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών, για λόγους διασφάλισης δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις παρ.1 (άρθρο 10 παρ.1 ΦΕΚ.Α.55/11-3-2020-Αντιμετώπιση της κρίσης λόγω COVID-19) την υπ΄αριθμ.20930/31-03-2020 & 163/33282/29-5-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.

1. Έγκριση 2ου πρακτικού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού Υπηρεσίας «Υπηρεσίες συλλογής Απορριμμάτων και καθαριότητας Κοινοχρήστων χώρων Δήμου Καρπενησίου προϋπολογισμού 1.082.520,00€ με ΦΠΑ
2. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής (αφορά πληρωμή παραβόλων για κατάθεση προσφυγών στο ΣΥΠΟΘΑ).

 

Ο πρόεδρος της οικον.Επιτροπής

Σουλιώτης Νικόλαος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ