4η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Νέο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας και Καλύμνου στον Προφήτη Ηλία, στις δέκα οκτώ (18) Φεβρουαρίου του έτους 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.30π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Κατάρτιση όρων και ψήφιση πίστωσης για τη δημοπράτηση του έργου «Αποχέτευση και κατάλληλη επεξεργασία λυμάτων οικισμού Βράχας» προϋπολογισμού 720.000 € (Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ)
2. Κατάρτιση όρων και ψήφιση πίστωσης για τη δημοπράτηση του έργου «Αποχέτευση και κατάλληλη επεξεργασία λυμάτων οικισμού Αγίας Τριάδας» , προϋπολογισμού 234.000 € (Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ)
3. Ορισμός δικηγόρου
4. Έγκριση δαπανών για νομικές υποθέσεις .
5. Ψήφιση πιστώσεων για συνεχιζόμενες προμήθειες- εργασίες
6. Ψήφιση πιστώσεων για συνεχιζόμενα έργα
7. Έκδοση πάγιας προκαταβολής.

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης